075-6227 300
Zonnelaan 2, 1561 ES Krommenie

Mensendieck krommenie

zorg voor bewegen

  1. /
  2. Oefentherapie Mensendieck
  3. /
  4. Waarom oefentherapie Mensendieck

Waarom oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck richt zich op het gehele lichaam

Oefentherapie Mensendieck richt zich, ongeacht de klacht of aandoening, op het gehele lichaam en niet op dat deel van het lichaam waar de klacht aanwezig is. De oorzaak van de klacht wordt opgespoord door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes. De cliënt krijgt een individueel behandelprogramma waarin hij werkt aan een blijvende verbetering van zijn totale houdings- en bewegingspatroon. Met als resultaat: het verhelpen van bestaande klachten en het voorkomen van toekomstige klachten.

Oefentherapie Mensendieck vraagt van u een actieve houding

De oefentherapeut Mensendieck coacht de cliënt. De oefeningen die de cliënt van de oefentherapeut krijgt aangereikt, vormen als het ware het gereedschap waarmee hij zelf aan de slag kan. Het is van belang dat de cliënt actief aan de behandeling deelneemt en bereid en in staat is om zichzelf een nieuw, gezond bewegingsgedrag aan te leren.

Oefentherapie Mensendieck maakt u zelfredzaam

De oefentherapeut Mensendieck stelt voor elke cliënt een persoonlijk en op maat gemaakt oefenprogramma samen. Op basis daarvan wordt systematisch en doelgericht met de cliënt geoefend. De cliënt leert stapsgewijs de samenhang tussen klacht en lichaamshouding doorzien en ontdekt de oorzaak van zijn problemen. Het uiteindelijk effect van oefentherapie Mensendieck is (uiteraard) niet dat in alle gevallen de oorzaak van de klachten verdwijnt. Maar wel dat de cliënt weet wat er met hem aan de hand is en geleerd heeft daar op eigen kracht mee om te gaan. De oefentherapeut Mensendieck maakt de cliënt zelfredzaam: als de klachten toch weer terugkomen of verergeren, kan de cliënt deze zelf verhelpen en hoeft hij niet opnieuw hulp in te roepen.

Oefentherapie Mensendieck is kostenbesparend

De oefentherapeut Mensendieck maakt u bewust van uw eigen lichaam en zorgt ervoor dat u na afloop van de behandeling beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om uw klachten voortaan zelfstandig te verhelpen. Oefentherapie Mensendieck heeft dus een belangrijke functie in het voorkomen van (nieuwe) klachten. Dat levert, zeker op de langere termijn, een aanzienlijke kostenbesparing op.

searchmap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram