075-6227 300
Zonnelaan 2, 1561 ES Krommenie

Mensendieck krommenie

zorg voor bewegen

  1. /
  2. Oefentherapie Mensendieck
  3. /
  4. Ontstaan van de methode...

Ontstaan van de methode Mensendieck

Bess Mensendieck (in 1864 geboren in Duitsland) ontwikkelde in 1895 haar eigen bewegingsleer. Tijdens haar studie beeldende kunsten in Parijs, werd zij zich bewust van verschillen in lichaamsvorm, -houding en beweging. Zij realiseerde zich dat de mens niet altijd over de juiste houding en bewegingsmogelijkheden beschikt en vroeg zich af in hoeverre houding en de vorm van het lichaam te beïnvloeden zijn. Dit leidde ertoe dat Bess Mensendieck zich in Zurich verdiepte in anatomie, fysiologie, biomechanica en lichamelijke opvoeding. Daarna volgde zij in New York de opleiding aan de School for Expression.

Rond de eeuwwisseling begon Bess Mensendieck mensen te behandelen. Deze ervaringen zette zij op schrift. Echter publikatie ervan werd verhinderd. Bess Mensendieck keerde om die reden terug naar Europa. In Duitsland en Noorwegen leidde zij (vrouwelijke) leerlingen op. In enkele steden werd een Mensendieck-opleiding begonnen.
Zij bracht verscheidene boeken uit. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog vertrok Bess Mensendieck weer naar de VS. Zij bouwde een grote praktijk op in New York. Zij bleef regelmatig in Europa cursussen geven. Dit leidde ertoe dat in 1925 de Internationale Mensendieck Liga werd opgericht, de hoofdzetel werd in Den Haag gevestigd. In 1955 werd het vijftigjarige bestaan van haar methode, in haar aanwezigheid, in Kopenhagen gevierd. Haar laatste levensjaren bracht zij door in New York, waar zij in 1957 op 93-jarige leeftijd is overleden.

searchmap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram